Јавни позив

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  ВИШЕГРАД  
Оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ  за


Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе
ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2009. години


1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
3. НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Приједлоге слати на адресу ,

Народне библиотеке «Невенка Станисављевић» ,Младена Стојановића бр.3 -Костајница – Са назнаком за комисију, најкасније до 30. априла 2009. године
Услови на сљедећој  web страници…

 

На основу одредаба члана 4  и члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ
1. БИБЛИОТЕКА, која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:
– У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;
– Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
– Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
– Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
– Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;
– Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.2. БИБЛИОТЕКАР  који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.
КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:
– Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;– Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;
– Самосталношћу и креативношћу у раду;
– Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
– Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Коришћењем нових информационих технологија;
– Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске
– Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;
         Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире.

3.МЕНАЏЕР који је предложен за награду ,без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен,мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.
         Кандидат за награду треба:
         Да успјешно планира све активности које спроводи библиотека.
         Организује библиотечке ресурсе у циљу бољег спровођења активности.
         Да управља ресурсима библиотеке и обезбједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате.
         Треба да посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства.
         Да руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности ,унапређеу и промоцији пословања библиотеке.
         Учинити библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу ,Народне библиотеке «Невенка Станисављевић» ,Младена Стојановића бр.3  Костајница Са назнаком за комисију, најкасније до 30. априла 2009. године

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search