Јавни позив

ДРУШТВО БИБЛИОТЕКАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВИШЕГРАД
Комисија за додјелу награде “Ђорђе Пејановић”
 ЈАВНО ПОЗИВА

Установе, предузећа, друштвене организације, удружења грађана, републичке, градске и општинске органе управе надлежне за област културе, библиотечке, просвјетне, културне и јавне раднике, кориснике библиотечких услуга, као и сва друга правна и физичка лица да доставе

 

ПРИЈЕДЛОГЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ “ЂОРЂЕ ПЕЈАНОВИЋ” у 2011. години
1. НАЈБОЉОЈ БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
2. НАЈБОЉЕМ БИБЛИОТЕКАРУ  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
3.НАЈБОЉЕМ МЕНАЏЕРУ У БИБЛИОТЕЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

На основу одредаба члана 4  и члана 5 и члана 6 Правилника о додјели награде “Ђорђе Пејановић”, које се односе на
УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДЕ

1. БИБЛИОТЕКА,

која је предложена за награду треба да је остварила запажене резултате на промоцији библиотекарства и библиотечке дјелатности и анимацији корисника библиотечких услуга, а нарочито да је:
– У континуитету постизала резултате који представљају значајан допринос унапређењу библиотекарства, библиотечке дјелатности и професије;
– Развијала све облике културних дјелатности с циљем популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Доприносила ширењу и учвршћавању библиотечке мреже, развоју библиотечко-информационог система, примјени нових информационих технологија и аутоматизацији библиотечког пословања;
– Била активна у културном и јавном животу у својој средини;
– Помагала и унапређивала васпитно-образовни рад;
– Сарађивала са другим културним и васпитно-образовним установама;
– Својим укупним дјеловањем афирмисала библиотекарство, библиотечку дјелатност и професију.

2. БИБЛИОТЕКАР 

који је предложен за награду, без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен, мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.
КАНДИДАТ за награду треба да је постигао значајна остварења у области библиотекарства и библиотечке дјелатности, а нарочито да се истицао:
– Вишегодишњим преданим и континуираним радом у струци;
– Постигнутим резултатима, личним усавршавањем и доприносом у професији;
– Самосталношћу и креативношћу у раду;
– Колегијалним односима према сарадницима и корисницима услуга;
– Учешћем у активностима библиотеке на плану популаризације књиге и других врста библиотечке грађе;
– Коришћењем нових информационих технологија;
– Поштовањем етичког кодекса библиотекара Републике Срске
– Објављивањем теоријских, истраживачких и стручних радова из области библиотекарства и њему сродних дисциплина и дјелатности;Професионалном сарадњом са другим културним и васпитно-образовним установама у својој средини и шире. 

3.МЕНАЏЕР  који је предложен за награду , без обзира на врсту и тип библиотеке у којој је запослен,мора бити члан Друштва библиотекара Републике Српске.Кандидат за награду треба,
Да успјешно планира све активности које спроводи библиотека.Организује библиотечке ресурсе у циљу бољег спровођења активности.
Да управља ресурсима библиотеке и обезбједи квалитетну контролу активности и мјерљиве резултате.
Треба да посједује одговарајуће знање из области менаџмента и библиотекарства.
Да руководи библиотечким активностима усмјеравајући их ка одржавању стабилности ,унапређењу и промоцији пословања библиотеке.
Учинити библиотеку видљивом и препознатљивом у локалној заједници у којој дјелује.

Приједлоге слати на адресу ,Народне библиотеке «Невенка Станисављевић» ,Младена Стојановића бр.3 -КостајницаСа назнаком за комисију, најкасније до 30. априла 2011. године

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search