Закључци – Теслић

Скуп је био посвећен савременим токовима у библиотекарсву коме је присуствовало преко 300 библиотекара народних,школских,високошколских и специјалних библиотека.

Тeматске области које су биле заступљене биле су посебни фондови, завичајне збирке, а посебан блок предавања био је посвећен и ове године (као и претходних година) школским библиотекама.

Радови су се односили на све аспекте посебних збирки и завичајних фондова: набавку и прикупљање, обраду, дигитализацију, промоцију и укључивање у токове савременог библиотекарства које подразумева видљивост и повезивање. Наглашен је значај завичајних збирки у очувању традиције и идентитета локалне заједнице. Као посебна тема искристалисао се статус завичајних збирки у контексту миграција и сеоба. Пажња је посвећена и доступности завичајних збирки за инвалиде. Предавачи су на својим примјерима показали како се успјешно воде и презентују завичајне збирке уз ентузијазам и посевећеност послу. Констатовано је да су завичајне збирке и посебни фондови веома битан дио сваке јавне библиотеке и да им је потребно посветити посебну пажњу, како са становишта смјештаја, тако и набавке и обраде и промовисања. Само то је начин да се скрене пажња јавности на овај веома вриједан и уникатан дио фонда.

У оквиру тематског блока посвећеног школским библиотекарима разматране су разне теме у вези са примјеном модерних технологија  и развојем модерне методологије рада школских библиотекара. Разматран је рад са адолесцентима, учешће ученика у раду школске библиотеке, рад са дјецом са инвалидитетом и улога школског библиотекара у раду са њима. Предавачи су изнијели бројне примјере позитивне праксе који се могу примијенити у свакодневном раду у школској библиотеци. Посебна пажња посвећена је фондовима школских библиотека, а посебно електронским публикацијама као њиховом саставном делу. Наглашено је да је будућност фондова школских библиотека у базама електронских публикација. У радовима је наглашена улога школског библиотекара као покретача и иницијатора промјене статуса школске библиотеке и односа ђака и професора према њој.

Двадесет четврти семинар ДБС РС био је и ове године изузетно посјећен на опште задовољство присутних билбиотекара и организатора. Друштво библиотекара РС показало је и овај пут висок професионални ниво  у припреми и организаицији семинара и домаћински приступ према свим учесницима.

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search