ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2018 год.

9.10.1997.  Друштво библиотекара Републике Српске основано је  уз подршку  библиотекара РС и Министарства просвјете и културе.

У 2018год одржано je 5 сједница Управе друштва . На састанцима Управе друштва расправљали смо о стручном усавршавању библиотекара у свјетлу модерних технологија расправљали смо о набавци књижног фонда и изнјели наше незадовољство и примједбе упутили Министарство просвјете и културе.

Изнијели смо приједлоге Министарству просвјете и културе o,дигитализацију завичајних фондова и заштиту старе и ријетке књиге,отварање електронских читаоница подизање квалитета рада увођењем ISO стандарда а прије свега на наше велико задовољство увођење јединствоног библиотечког система РС cobis 3 на чијем су огромном доприносу радили НУБ и Министарство просвјете и културе.

Све сједнице Управе Друштва су биле конструктивне и закључци су доносени јединствено тако да се увијек осјећа јединство у раду и конструктивност и добра сарадња са Националном библиотеком а посебно са Министарсвом културе и просвјетe.

Библиотеке и библиотекарство  су незамјенљиви у друштвеном животу сваке средине,  представљају прво и основно полазиште како појединаца, тако институција, које за циљ имају разна и, из различитих области потребна истраживања, учења, основни су барометар културног, образовног, забавног и духовног развоја средине, представљају незаобилазну одредницу у животу сваког човека  подједнако су важни за прошлост, садашњост и  нашу будућност .

Није нескромно а још мање нетачно рећи, да струковна асоцијација Друштва библиотекара Републике Српске је створена, опстаје, траје и има изгледну будућност захваљујући само изузетној посвећености, истрајности и прегалаштву , Друштво  попут матице окупља, распоређује, стручно усавршава, осавремењује, уједињава,  у један процес интегрише  библиотекарство Региона, што као незаустављив талас иде у правцу модерне,  научно-информационе дисциплине, незаобилазне у дигиталној друштвеној стварности, двадесет трећега миленијума.

У том циљу, у таквој намери и планском осмишљавању унапређења струке,  угостили смо и дочекали и са решпектом уважила највећа имена информационо-библиотечких учења екс Југославије и иностранства, мудро користили њихова искуства, савјете и сугестије, остављајући само резервног простора неким њиховим посебностима, степену развијености, и економским условима. На тај начин је дошло до корисне, међусобне сарадње између неколико удружења и Друштва библиотекара Републике Српске, размјењена су искуства, покренула су се нека питања чије решавање има користи за све стране. Дакле, покренут је један велики, значајан механизам, који може бити користан у укупној, будућој библиотечко-информационој сарадњи и односима земаља ширег окружења.

А развој доноси и бројне одговорности на које библиотекари морају одговорити сталним учењем стичући компетенције и професионални значај. Врло важна је координација рада библиотека и њихов удруживање.  Ова два процесa не могу да се посматрају одвојено, а заједнички циљ треба да буде удружено дјеловања на свим нивоима. Главна пертпоставка за то је јачање библиотечких удружења, пошто је то једини начин да постанемо важан фактор у друштву, да заштитимо струку и успјешно заступамо наше интересе пред оснивачима.

Адекватна унутрашња организација библиотека, добро успостављена мрежа библиотека са јасним надлежностима и јака удружења гарант су будућности библиотекарске професије, а све више и опстанка библиотека

Друштво библиотекара Републике Српске има одличну сарадњу са Библиотекарским Друштвом Србије иХрватским књижничарским друштвом.

Наши библиотекари путем прве  Српске виртуелне библиотечке мреже имају могућност да се упознају са новим методама библиотечког дјеловања,умрежавањем,обједињеном библиотечком понудом и укључивањем у међународне токове библиотечке праксе.

ИЗДАВАШТВО –Пет зборника и  6 броја часописа «Библитекарство Српске»Библиотекарство Српске је часопис чија је основна намјена ширење савременог, оригиналног истраживачког рада, анализа и коментара који се односе на библиотекарску праксу и процедуре, као и разматрање бројних питања сродних дисциплина.Основан је са намјером да постане покретач активности у области библиотекарства и информатике, да понуди актуелне, ауторитативне анализе, да доноси рјешења и предлаже промјене.

Укратко, програмска концепција овог часописа може се представити у неколико основних тачака:

– да подиже ниво свијести о значају омогућавања приступа знању и

информацијама свима,

– да прати развој библиотекарства и потстиче иновације,

– да помаже библиотекарима, информатичарима и другим информационим стручњацима у доношењу одлука,

– да потстиче комуникацију и размјену резултата научног истраживања и њихову имплементацију,

– да прати и промовише препоруке међународних библиотечких организација,

– да обезбиједи простор за дискусију о значајним темама

 

НАГРАДЕ

Награде-Сваке године се додјељује награда за најбољег библиотекара и најбољу библиотеку. Наши јавни, стручни , научни скупови,  су тематски пажљиво бирани и одређивани, како би се тиме дали одговори на неке важне проблеме у струци, заокружиле битне информационо, теоријске целине и створили могући предуслови за организован, заједнички наступ у скорој будућности.

Ове године скуп је био посвећен савременим токовима у библиотекарсву коме је присуствовало преко 300 библиотекара народних,школских,високошколских и специјалних библиотека. Тeматске области које су биле заступљене биле су посебни фондови, завичајне збирке, а посебан блок предавања био је посвећен и ове године (као и претходних година) школским библиотекама.

Радови су се односили на све аспекте посебних збирки и завичајних фондова: набавку и прикупљање, обраду, дигитализацију, промоцијуи укључивање у токове савременог библиотекарства које подразумева видљивост и повезивање. Наглашен је значај завичајних збирки у очувању традиције и идентитета локалне заједнице. Као посебна тема искристалисао се статус завичајних збирки у контексту миграција и сеоба. Пажња је посвећена и доступности завичајних збирки за инвалиде.Предавачи су на својим примјерима показали како се успјешно воде и презентују завичајне збирке уз ентузијазам и посевећеност послу. Констатовано је да су завичајне збирке и посебни фондови веома битан дио сваке јавне библиотеке и да им је потребно посветити посебну пажњу, како са становишта смјештаја, тако и набавке и обраде и промовисања.

Само то је начин да се скрене пажња јавности на овај веома вриједан и уникатан дио фонда.

У оквиру тематског блока посвећеног школским библиотекарима разматране су разне теме у вези са примјеном модерних технологија  и развојем модерне методологије рада школских библиотекара. Разматран је рад са адолесцентима, учешће ученика у раду школске библиотеке, рад са дјецом са инвалидитетом и улога школског библиотекара у раду са њима. Предавачи су изнијели бројне примјере позитивне праксе који се могу примијенити у свакодневном раду у школској библиотеци. Посебна пажња посвећена је фондовима школских библиотека, а посебно електронским публикацијама као њиховом саставном делу. Наглашено је да је будућност фондова школских библиотека у базама електронских публикација. У радовима је наглашена улога школског библиотекара као покретача и иницијатора промјене статуса школске библиотеке и односа ђака и професора према њој.

Двадесет четврти семинар ДБС РС био је и ове године изузетно посјећенна опште задовољство присутних билбиотекара и организатора. Друштво библиотекара РС показало је и овај пут висок професионални ниво  у припреми и организаицији семинара и домаћински приступ према свим учесницима.

 

ЦИЉЕВИ- -Подстицање примјене нових технологија у библиотекарству.

-Промоција и заштита струке(законодавство,стандрдизација струке и контрола квалитета)

-Подстицање слободног приступа информацијама.

-Сарадња са истим или сличним удружењима

-Промоција и усвајање међународних стандарда

-Стручно усавршавање чланова кроз курсеве и савјетовања.

-Издавање стручних књига,часописшура.

-Укључивање младих и образовних људи у рад Друштва

Контактирајте нас

Ужичког корпуса бр. 12, 73240, Вишеград, Република Српска, БиХ

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy+387 65 950 354

  • dummy bibliotekarirs@gmail.com

Билтен

Пријавите се својим е-адресом и добијајте вијести и обавјештења директно у Ваше поштанско сандуче.

Search